УКРАЇНСЬКА МІСЬКА РАДА

Шістдесят перша сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ

11 липня 2019 року                                                                            м. Українка                                                       

Про дії, направлені на віддалення місця розташування

Великої кільцевої автомобільної дороги від міста Українка

та недопущення проектування очисних споруд м. Києва

на території Української міської ради

          Заслухавши інформацію голови громадського комітету Тупицького М.В., щодо дій, спрямованих на віддалення не менше ніж на 2 км ВКАД і мостового переходу через р. Дніпро від м. Українка та недопущення проектування очисних споруд м. Києва на території Української міської ради, що відбулися у міжсесійний період, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»

УКРАЇНСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

 1. Інформацію голови громадського комітету Тупицького М.В. про дії направлені на віддалення не менше ніж на 2 км місця розташуванняВеликої кільцевої автомобільної дороги та мостового переходу через р. Дніпро від

м. Українка та недопущення проектування очисних споруд м. Києва на території Української міської ради взяти до відома.

      Секретар міської ради                                    Т.М.Кучер

Бортник 7-54-60

Відповідальний виконавець:

Спеціаліст I-категорії з загальних питань ради                   Т.П. Бортник

Погоджено:

Юридичний відділ                                                                 О. М. Лукашук

УКРАЇНСЬКА   МІСЬКА   РАДА

            шістдесят перша   сесія сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

              м. Українка                                                11 липня  2019 року

Про внесення змін до рішення 48 сесії Української міської ради 7 скликання від 08.11.2018  № 373/0/7-18 скл. ТОВ «Тіра ЛТД»

       Розглянувши  звернення директора ТОВ «Тіра ЛТД», зареєстроване у виконкомі за  №  1414/0/1-19 від 20.06.2019 ,  з клопотанням  про  внесення змін до рішення 48 сесії Української міської ради 7 скликання від 08.11.2018  № 373/0/7-18 скл., взявши до уваги пропозиції  постійної комісії міської ради з питань будівництва, транспорту, зв’язку, земельних відносин і охорони навколишнього природного середовища, керуючись  ст.ст. 12,121, 186 Земельного кодексу України, ст. 55 Закону  України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

УКРАЇНСЬКА МІСЬКА РАДА  В И Р І Ш И Л А :

1.Внести такі зміни до  рішення 48 сесії Української міської ради 7 скликання від 08.11.2018  № 373/0/7-18 скл.:

   пункт 1 викласти в редакції:

«1. Надати дозвіл на розроблення технічної документації щодо інвентаризації земель, що перебуває в постійному користуванні ТОВ «ТІРА ЛТД», на підставі Державного акта на право постійного користування землею серія І-КВ № 003798, зареєстрований за № 93/9 від 02.10.1996 р.,(земельних ділянок площею 0,9900 га та 0,0100 га цільове призначення: код 11.02, під викуплені будівлі і споруди (категорія земель: землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення), земельна ділянка площею 0,0352 га цільове призначення: код  03.07, під існуючі об’єкти роздрібної торгівлі та комерційних послуг (категорія земель: землі житлової та громадської забудови)^що знаходяться за адресою м. Українка, вул. Юності, Обухівського району Київської області.»

   Секретар міської ради                                               Т.Кучер

О. Сулима 75304

УКРАЇНСЬКА МІСЬКА РАДА

   шістдесят перша  сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ

м. Українка                                                                 11 липня 2019 року

Про відмову гр. Лазарєвій М.Ф. в наданні дозволу

на розроблення  документації із землеустрою щодо

відведення земельної ділянки у власність

        Розглянувши звернення гр.Лазарєвої М.С. (Миколаївська обл., м.Южноукраїнськ, вул. Леніна, 24/120) ,  зареєстроване у виконкомі за № 1007/0/12-19 від  02.07.2019,

з клопотанням  надати їй дозвіл на розробку проекту  із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку , господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), орієнтовною площею 0,25 га, яка розташована в селі ІІлюти, зважаючи на пропозицію постійної комісії міської ради з питань будівництва, транспорту, зв’язку, земельних відносин і охорони навколишнього природного середовища, керуючись ст.12 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

                              УКРАЇНСЬКА МІСЬКА РАДА  В И Р І Ш И Л А :

1.Відмовити гр. Лазарєвій М.Ф.   в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку , господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), орієнтовною площею 0,25 га, яка розташована в селі ІІлюти через невідповідність місця розташування об’єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку.

           Секретар міської ради                                               Т.Кучер

 Сулима О.75304

УКРАЇНСЬКА   МІСЬКА   РАДА

            шістдесят перша   сесія сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

              м. Українка                                                            11 липня  2019 року

Про надання гр. Шкляру Анатолію Антоновичу дозволу на розроблення  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність для колективного садівництва в  садівницькому товаристві «Енергобудівельник»

    Розглянувши  звернення гр.Шкляра Анатолія Антоновича (Київська обл., Обухівський р-н, с. Нещерів ), зареєстроване у виконкомі за № 967/0/12-19 від 19.06.2019 , з клопотанням   про надання дозволу на розроблення  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки № 152 орієнтовною площею 0,0456 га у власність для ведення колективного садівництва в  садівницькому товаристві «Енергобудівельник»,    керуючись ст. ст. 12, 122, 123 Земельного кодексу України, ст. ст. 25, 50 Закону України «Про землеустрій»,  ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

                              УКРАЇНСЬКА МІСЬКА РАДА  В И Р І Ш И Л А :

1.Надати гр. Шкляру Анатолію Антоновичу дозвіл на розроблення  проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,0456 га для колективного садівництва в  садівницькому товаристві «Енергобудівельник» в місті Українка.

2.Рекомендувати заявнику розроблений та погоджений в установленому  порядку проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки подати  на розгляд до Української міської ради до 11.04.2020 року.

                           Секретар міської ради                                   Т. Кучер

 Сулима   75304

УКРАЇНСЬКА   МІСЬКА   РАДА

            шістдесят перша   сесія сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

              м. Українка                                                            11 липня  2019 року

Про розірвання договору оренди земельної  ділянки між Українською міською радою  та   ТОВ  «ЕКМІ»

      Розглянувши   звернення президента   ТОВ  «ЕКМІ»,  зареєстроване у виконкомі за №  1425/0/1-19 від 21.06.2019,  з клопотанням   про розірвання Договору оренди земельної ділянки  з кадастровим номером  3223151000:01:005:0004, площею 0,5 га,  розташованої по вул. Промислова в м.Українка,  посвідченого приватним нотаріусом Обухівського районного нотаріального округу Чеботар С.І. 24 грудня 2009 року за реєстровим номером № 3718, зважаючи на пропозицію постійної комісії міської ради з питань будівництва, транспорту, зв’язку, земельних відносин і охорони навколишнього природного середовища,  керуючись пунктом 10.4 Договору оренди земельної ділянки, укладеного  між Українською міською радою та ТОВ  «ЕКМІ», посвідченого  приватним нотаріусом Обухівського районного нотаріального округу Чеботар С.І. 24 грудня 2009 року за реєстровим номером № 3718, керуючись частиною третьою статті 31 Закону  України «Про оренду землі», ст. 141 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

                              УКРАЇНСЬКА МІСЬКА РАДА  В И Р І Ш И Л А :

1.Розірвати за взаємною згодою сторін Договір оренди земельної ділянки, укладений між Українською міською радою та ТОВ  «ЕКМІ», посвідчений приватним нотаріусом Обухівського районного нотаріального округу Чеботар С.І. 24 грудня 2009 року за реєстровим номером № 3718.

2.Договір про розірвання Договору оренди земельної ділянки укласти у письмовій формі з нотаріальним посвідченням.

3. Доручити секретарю Української міської ради від імені ради підписати Договір про розірвання Договору оренди земельної ділянки,  укладений між Українською міською радою та ТОВ  «ЕКМІ», посвідчений приватним нотаріусом Обухівського районного нотаріального округу Чеботар С.І. 24 грудня 2009 року за реєстровим номером № 3718. .

3. Земельну ділянку  з кадастровим номером  3223151000:01:005:0004, площею 0,5 га,  розташовану по вул. Промислова в м.Українка, віднести до земель запасу Української міської ради.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань будівництва, транспорту, зв’язку, земельних відносин і охорони навколишнього природного середовища,  

5.Це рішення набуває чинності від моменту його ухвалення.

                      Секретар міської ради                                               Т.Кучер

Сулима   75304

УКРАЇНСЬКА МІСЬКА РАДА

   шістдесят перша  сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ

м. Українка                                                                 11 липня 2019 року

Про відмову гр. Вахновецькій К.В. в наданні дозволу

на розроблення  документації із землеустрою щодо

відведення земельної ділянки у власність

        Розглянувши звернення гр. Вахновецької  К.В.   ,  зареєстроване у виконкомі за № 995/0/12-19 від 27.06.2019, з клопотанням  надати їй дозвіл на розробку проекту  із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу площею 0,01 га в м.Українка, вул. Юності, зважаючи на пропозицію постійної комісії міської ради з питань будівництва, транспорту, зв’язку, земельних відносин і охорони навколишнього природного середовища, керуючись ст.12 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

                              УКРАЇНСЬКА МІСЬКА РАДА  В И Р І Ш И Л А :

1.Відмовити гр. Вахновецькій К.В.    в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу площею 0,01 га в м.Українка, вул. Юності через невідповідність місця розташування об’єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку.

           Секретар міської ради                                               Т.Кучер

 Сулима О.75304

УКРАЇНСЬКА   МІСЬКА   РАДА

            шістдесят перша   сесія сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

              м. Українка                                                           11 липня  2019 року

Про внесення змін до рішення 67 сесії Української міської ради 6 скликання від 12.02.2015 р. № 30/0/7-15-6 скл. гр..Сугак Г.О.

       Розглянувши  звернення гр. Сугак Г.О , зареєстроване у виконкомі за  №  273/0/2-19 від 03.07.2019 ,  з клопотанням  про  внесення змін до рішення 67 сесії Української міської ради 6 скликання від 12.02.2015  № 30/0/7-6 скл.,взявши до уваги пропозиції  постійної комісії міської ради з питань будівництва, транспорту, зв’язку, земельних відносин і охорони навколишнього природного середовища, керуючись  ст.ст. 12,121, 186 Земельного кодексу України, ст. 55 Закону  України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

УКРАЇНСЬКА МІСЬКА РАДА  В И Р І Ш И Л А :

1.Внести зміни до  рішення 31 сесії Української міської ради 5 скликання від 09.10.2008, поновленого рішенням 67 сесії Української міської ради 6 скликання від 12.02.2015 р. № 30/0/7-15-6 скл., виклавши пункт 2 в такій редакції:  

«2.Рекомендувати Сугак Галині Олексіївні розроблений  та погоджений в установленому порядку проект із землеустрою  подати на розгляд до міської ради до 11 липня 2020 року».

  2. Внести зміни до  рішення 36 сесії Української міської ради 5 скликання від 12.03.2009, поновленого рішенням 67 сесії Української міської ради 6 скликання від 12.02.2015 р. № 30/0/7-15-6 скл., виклавши пункти 1 та 2 в такій редакції:  

«1. Дати дозвіл Сугак Галині Олексіївні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  по вул. Промислова в м. Українка  орієнтовною    площею 0,48 га в користування на умовах оренди для розміщення та обслуговування існуючої та діючої виробничої бази, яка належить їй на праві власності.                                                

2.Рекомендувати Сугак Галині Олексіївні розроблений  та погоджений в установленому порядку проект із землеустрою  подати на розгляд до міської ради до 11 липня 2020 року».

                      Секретар міської ради                                               Т.Кучер

О. Сулима 75304

УКРАЇНСЬКА МІСЬКА РАДА

  шістдесят перша сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ

              м. Українка                                                  11 липня 2019 року

Про відмову в наданні дозволу ДП «Київське лісове господарство»
на спеціальне використання природних
ресурсів в межах ландшафтного заказника
місцевого значення «Обухівський»

Розглянувши лист ДП «Київське лісове господарство» (вх. № 1063/0/1-19 від 10.05.2019р.) щодо надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів в межах ландшафтного заказника місцевого значення «Обухівський» на 2019 рік у відповідності до ліміту № 05.3-12/1, затвердженого Київською обласною державною адміністрацією від  12.02.2019 р., враховуючи пропозиції постійної депутатської комісії з питань будівництва, транспорту, зв’язку, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, керуючись ст. 91 Закону України «Про природно-заповідний фонд України» та пунктом 36 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,       

                         УКРАЇНСЬКА  МІСЬКА  РАДА    В И Р І Ш И Л А:

1.Відмовити  ДП «Київське лісове господарство» в наданні дозволу на спеціальне використання природних ресурсів в межах ландшафтного заказника місцевого значення «Обухівський» на  2019 рік у відповідності до ліміту  № 05.3-12/1, затвердженого  Київською обласною державною адміністрацією від  12.02.2019 року в зв’язку із недостатньою інформацією.

2. Про прийняте рішення повідомити ДП «Київське лісове господарство».

                  Секретар міської ради                                                        Т. Кучер

УКРАЇНСЬКА МІСЬКА РАДА

  шістдесят перша   сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ

              м. Українка                                                  11 липня 2019 року

Про відмову в  продажі АПФ «Зоря» земельної ділянки 3223151000:01:032:0019

      Розглянувши  звернення директора АПФ «Зоря» , зареєстроване  у виконкомі міської ради за № 760/0/12-19  від 10.05.2019, з клопотанням про продаж на підставі ст. 128 Земельного кодексу України  земельної  ділянки несільськогосподарського призначення кадастровий №3223151000:01:032:0019 площею 0,0150 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі,для розміщення літнього кафе , яка знаходиться по проспекту Дніпровський  в м. Українка та  перебуває в постійному користуванні АПФ «Зоря», враховуючи пропозиції постійної комісії з питань будівництва, транспорту, зв’язку, земельних відносин і охорони навколишнього природного середовища, керуючись статтями 12,82,83,122, частиною другою статті 127, пунктом а)  частини п’ятої  статті 128,   частиною  першою статті 134 Земельного Кодексу України, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

                         УКРАЇНСЬКА  МІСЬКА  РАДА    В И Р І Ш И Л А:

1.Відмовити Агропромисловій фірмі «Зоря» (код ЄДРПОУ 13705431) в наданні  згоди на продаж земельної  ділянки несільськогосподарського призначення  з кадастровим   номером 3223151000:01:032:0019 площею 0,0150 га, що розташована по проспекту Дніпровський  в  м.Українка.

2. Про прийняте рішення повідомити заявника.

          Секретар міської ради                                                        Т. Кучер

УКРАЇНСЬКА МІСЬКА РАДА

  шістдесят перша   сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ

              м. Українка                                                  11 липня 2019 року

Про надання дозволу  КП «Спеціалізоване підприємство «Ритуальна служба Української міської ради»  на розроблення  проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування під  розміщення існуючого міського цвинтаря

    Розглянувши  звернення директора  КП «Спеціалізоване підприємство «Ритуальна служба Української міської ради», зареєстроване у виконкомі за № 581/0/1-19  від 13.03.2019, з клопотанням   про надання дозволу на розроблення  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування під  розміщення існуючого міського цвинтаря орієнтовною площею  0,0481 га у ,    керуючись ст. ст. 12, 122, 123 Земельного кодексу України, ст. ст. 25, 50 Закону України «Про землеустрій»,  ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

                              УКРАЇНСЬКА МІСЬКА РАДА  В И Р І Ш И Л А :

1.Надати  КП «Спеціалізоване підприємство «Ритуальна служба Української міської ради дозвіл на розроблення  проектів землеустрою щодо відведення  трьох земельних ділянок орієнтовними площами  3,13 га; 2,57 га, 1,5 га в м. Українка та  однієї земельної ділянки  орієнтовною площею 0,70 га в с. Плюти в постійне користування під  розміщення існуючих міських цвинтарів.

2.Рекомендувати заявнику розроблений та погоджений в установленому  порядку проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки подати  на розгляд до Української міської ради до 11.04.2020 року.

                           Секретар міської ради                                   Т. Кучер

УКРАЇНСЬКА МІСЬКА РАДА

   шістдесят перша  сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ

м. Українка                                                                 11 липня 2019 року

Про відмову гр. Костяєвій  Маргариті Віталіївні

у наданні земельної ділянки для ведення садівництва

        Розглянувши заяву гр. Костяєвої  Маргарити Віталіївни,  зареєстровану у виконкомі за № 1536/0/12-19 від 27.06.2019, з клопотанням  про надання  земельної ділянки  для ведення садівництва, зважаючи на пропозицію постійної комісії міської ради з питань будівництва, транспорту, зв’язку, земельних відносин і охорони навколишнього природного середовища, керуючись ст.12 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

                              УКРАЇНСЬКА МІСЬКА РАДА  В И Р І Ш И Л А :

1.Відмовити гр. Костяєвій  Маргариті Віталіївні     в наданні  земельної ділянки у власність для ведення садівництва через невідповідність місця розташування об’єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку.

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань будівництва, транспорту, зв’язку, земельних відносин і охорони навколишнього природного середовища,

           Секретар міської ради                                               Т.Кучер

УКРАЇНСЬКА МІСЬКА РАДА

шістдесят перша сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ    

«11» липня 2019 року                                                                   м. Українка

Про затвердження переліку об’єктів інвестування

З метою створення сприятливих умов для впровадження інвестиційної діяльності та забезпечення економічного і соціального розвитку міста, відповідно до Положення про проведення інвестиційних конкурсів у м.Українка, затвердженого рішенням 61-ї сесії Української міської ради VII скликання від 11 липня 2019р., керуючись Законом України «Про інвестиційну діяльність», Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

УКРАЇНСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити перелік об’єктів інвестування, що додається.
 1. Опублікувати перелік об’єктів інвестування у місцевих засобах масової інформації.
 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань будівництва, транспорту, зв’язку, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

Секретар міської ради                                                          Т.М. Кучер

Шевель

Додаток № 1

до рішення 61-ї сесії

Української міської ради

VII скликання від 11 липня 2019 р.

ПЕРЕЛІК

обєктів інвестування

Секретар міської ради                                             Т.М. Кучер

Додаток № 1

до рішення 61-ї сесії

Української міської ради

VII скликання від 11 липня 2019 р.

ПЕРЕЛІК

обєктів інвестування

№ з/п Назва обєкта інвестування Адреса Наявність проектно-кошторисної  документації Вартість проекту (тис.грн.)
  Будівництво критого ринку по вул. Юності в м. Українка вул. Юності Виготовлена, наявний експертний звіт 12 353,592
  Будівництво сміттєпереробного заводу з енергетичним комплексом, що використовує альтернативні види палива з муніципальних твердих побутових відходів, для генерації теплової та електричної енергії в м. Українка вул. Промислова Виготовлено ТЕО
  Будівництво дитячого навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу на 230 місць в м. Українка вул. Будівельників
  Зупинки громадського транспорту територія міста
  Облаштування парку-скверу біля школи №2 пр-т Дніпровський
  Реконструкція існуючих громадських вбиралень територія міста
  Будівництво нових громадських вбиралень територія міста    
  Встановлення сонячних батарей на об’єктах комунальної власності не визначено
  Встановлення зарядного пристрою для електромобілів по місту не визначено
  Реконструкція існуючих каналізаційних споруд продуктивністю 8000 м3 на добу по вул. Промисловій, 61 в м. Українка вул. Промислова, 61 Виготовлена, наявний експертний звіт 117 847,947
  Реконструкція будівлі бані вул. Юності

Секретар міської ради                                             Т.М. Куче

шістдесят перша сесія сьомого скликання

УКРАЇНСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ                        

Про затвердження Програми розвитку туризму

в м.Українка на 2019-2021 роки

            З метою забезпечення реалізації в місті Українка державної політики у сфері туризму, створення належних умов для забезпечення якісного зростання рівня туристичних послуг, збільшення потоку внутрішніх і в’їзних туристів, покращення іміджу міста на всеукраїнському і міжнародному ринках туристичних послуг, керуючись п. 3 статті 8 Закону України «Про туризм», п. 22 ч. 1 статті 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України,

УКРАЇНСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Програму розвитку туризму в м. Українка на 2019-2021 роки згідно з додатком.
 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування, бюджету, фінансів, приватизації, об’єднання громад.

Секретар міської ради                                                          Т. М. Кучер

Шевель

Затверджено

Рішенням 61-ї сесії

Української міської ради

VII скликання

від 11 липня 2019р.

ПРОГРАМА

розвитку туризму в м.Українка на 2019-2021 роки

1. Загальні положення

Туризм – одна з найбільш швидко прогресуючих галузей світового господарства, яку можна розглядати і як самостійний вид економічної діяльності, і як міжгалузевий комплекс. Завдяки географічному розташуванню міста Українка туризм є надзвичайно перспективною сферою господарського життя. Це може відіграти вирішальний вплив на розвиток таких видів економічної діяльності, як транспорт, готельний та ресторанний бізнес, роздрібна торгівля, харчова промисловість, діяльність у сфері відпочинку й розваг, культури і спорту тощо. Перетворення міста в туристичну принаду вимагає пошуку нових, творчих підходів, об’єднання зусиль місцевої влади та суб’єктів туристичної діяльності.

Програма розвитку туризму в м.Українка на 2019-2021 роки (далі – Програма) визначає основні завдання, реалізація яких дозволить покращити туристичну інфраструктуру міста, формуватиме привабливе середовище для реалізації інвестиційних проектів у сфері туризму, сприятиме зростанню кількості туристів та створюватиме позитивний імідж міста.

 Підставою для розробки Програми є Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про туризм», нормативні акти міністерств і відомств та інших центральних органів виконавчої влади з питань туризму.

Основою Програми є комплекс заходів, виконання яких повинно створити сприятливі умови для розвитку туристичної галузі міста, реалізації державної політики в сфері туризму на рівні міста, отримання та освоєння додаткових фінансових потоків та інвестицій.

2. Мета та завдання Програми

2.1. Метою Програми є забезпечення реалізації в місті Українка державної політики у сфері туризму, підвищення частки туристичної галузі в економічних показниках міста, створення належних умов для забезпечення якісного зростання рівня туристичних послуг, збільшення потоку внутрішніх і в’їзних туристів, покращення іміджу міста на всеукраїнському і міжнародному ринках туристичних послуг.

2.2. Основними завданнями програми є:

– розвиток туристично-рекреаційної інфраструктури;

– збільшення кількості туристів;

– надходження до міського бюджету від провадження туристичної діяльності;

– зростання рівня зайнятості населення в індустрії туризму;

– розвиток кадрового потенціалу в сфері туризму;

– промоція туристичного потенціалу міста.

 • Заходи Програми
  • Популяризація туристичного потенціалу міста Українка

3.1.1. Створення туристично-інформаційного буклету.

3.1.2. Друк презентаційних матеріалів про місто Українка.

3.1.3. Поширення інформації про туристичний потенціал міста Українка через засоби масової інформації, в мережі Інтернет, створення та просування туристичної інформації на офіційному сайті міста.

3.1.4. Реалізація туристичних і культурних проектів (фестивалі, масові заходи, свята), зокрема пов’язаних з Трипільською культурою.

3.1.5. Забезпечення участі міста у міжнародних, національних та регіональних туристичних виставках, форумах тощо.

 • Розвиток та вдосконалення туристичної інфраструктури міста Українка

3.2.1. Сприяння розвитку мережі закладів розміщення.

3.2.2. Сприяння розвитку мережі закладів харчування.

3.2.3. Сприяння облаштуванню паркових зон для відпочинку та розваг.

3.2.4. Створення реєстру туристичних об’єктів та суб’єктів.

 • Підвищення конкурентоспроможності туристичних продуктів міста

3.3.1. Сприяння розвитку перспективних для міста видів туризму: культурно-розважальний, історичний, спортивний, гастрономічний, оздоровлюваний, подієвий, діловий, вихідного дня, рекреаційний, тощо.

3.3.2. Розробка туристичних маршрутів:

– водний маршрут «Із варяг в греки»;

– веломаршрутів;

– автобусних екскурсійних маршрутів.

3.3.3. Участь у конференціях, семінарах, круглих столах, нарадах з питань розвитку туризму.

 • Очікувані результати реалізації Програми

Виконання Програми дасть змогу забезпечити досягнення очікуваних результатів у трьох напрямках:

• Покращення туристичної інфраструктури, що, в свою чергу, сприятиме створенню якісного туристичного продукту, здатного максимально задовольнити потреби мешканців міста та туристів, в результаті чого можна очікувати:

– розширення переліку туристичних та туристично-інформаційних послуг;

– підвищення якості туристичних послуг;

– збільшення кількості туристів.

• Активізація туристичної діяльності, посилення взаємозв’язку інфраструктури туризму з іншими сферами соціально-економічного та культурного розвитку міста, в результаті чого можна очікувати:

– створення нових робочих місць;

– надходження до міського бюджету від провадження туристичної діяльності;

– розвиток кадрового потенціалу в сфері туризму;

– створення умов для залучення додаткових фінансових потоків та інвестицій в туристичну галузь міста.

• Підтримання та покращення позитивного образу міста як розвиненого та безпечного туристичного центру Київщини, в результаті чого можна очікувати:

– пізнаваність міста на туристичній карті України та світу;

– збільшення туристичних потоків.

 • Фінансове забезпечення Програми

Реалізація Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, коштів суб’єктів туристичної діяльності, коштів міжнародної технічної допомоги, інших міжнародних донорів, фінансових організацій (установ), коштів інвесторів та інших джерел, не заборонених законодавством України.

Обсяг фінансування Програми визначається щороку з урахуванням конкретних завдань і реальних можливостей бюджету міста.

Обсяг фінансування Програми з міського бюджету на 2019 рік становить:

№ з/п Назва заходу Термін виконання Очікувана вартість (грн.)
1. Розробка та популяризація водного маршруту «Із варяг в греки» липень-грудень 10 000,00
2. Організація та проведення туристичного фестивалю. Презентація дестинацій по акваторії р.Дніпро липень-грудень 10 000,00
3. Організація та проведення з’їзду, навчання та сертифікації гідів-інтерпретаторів України в місті Українка липень-грудень 10 000,00

            Заступник міського голови з виконавчої роботи                            І.В.Карасьов

УКРАЇНСЬКА МІСЬКА РАДА

шістдесят перша сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ  

«11» липня 2019 року                                                                   м. Українка

Про затвердження Положення про проведення інвестиційних конкурсів у м.Українка

            З метою створення сприятливих умов для залучення інвестицій та врегулювання питання проведення інвестиційних конкурсів, забезпечення економічного і соціального розвитку міста, керуючись Законом України «Про інвестиційну діяльність», Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

УКРАЇНСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Положення про проведення інвестиційних конкурсів у м.Українка згідно Додатку 1.
 1. Затвердити склад конкурсної комісії з проведення інвестиційних конкурсів згідно Додатку 2.
 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань будівництва, транспорту, зв’язку, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

Секретар міської ради                                                          Т. М. Кучер

Шевель

Додаток № 1

до рішення 61-ї сесії

Української міської ради

VII скликання від 11 липня 2019 р.

ПОЛОЖЕННЯ

про проведення інвестиційних конкурсів у м. Українка

1. Загальні положення

1.1. Положення про проведення інвестиційних конкурсів у м. Українка (далі – Положення) визначає умови та порядок проведення інвестиційних конкурсів виконавчим комітетом Української міської ради на території міста Українка Обухівського району Київської області.

1.2. Завданнями цього Положення є:

– створення сприятливих умов для здійснення інвестиційної діяльності, залучення інвесторів у фінансування інвестиційних проектів з економічного та соціального розвитку міста Українка;

– забезпечення відкритості, публічності та прозорості процедури підготовки і проведення інвестиційних конкурсів;

– встановлення єдиного підходу до ініціювання, розгляду та реалізації інвестиційних проектів.

1.3. Визначення понять, що використовуються у цьому Положенні:

інвестиції – всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти економічної та інших видів діяльності, у результаті якої створюється прибуток (дохід) або досягається соціальний ефект;

інвестиційна діяльність – сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб і органу місцевого самоврядування та держави щодо реалізації інвестицій;

інвестиційний договір – договір, предметом якого є реалізація інвестиційного проекту, що укладається між виконавчим комітетом Української міської ради або комунальним підприємством (установою), якому делеговано такі повноваження, інвестором та за необхідності іншими суб’єктами інвестиційного проекту;

інвестиційний конкурс – конкурентний спосіб залучення інвесторів, що передбачає проведення конкурсу з визначення кращих пропозиції та умов інвестування юридичними або фізичними особами-підприємцями щодо об’єкта інвестування;

інвестиційний проект – це сукупність цілеспрямованих організаційно-правових, управлінських, аналітичних, фінансових та інженерно-технічних заходів, які здійснюються суб’єктами інвестиційної діяльності та оформлені у вигляді планово-розрахункових документів, необхідних та достатніх для обґрунтування, організації та управління роботами з реалізації проекту;

інвестори – суб’єкти інвестиційної діяльності, які приймають рішення про вкладення власних, позичкових і залучених майнових та інтелектуальних цінностей в об’єкти інвестування. Інвестори можуть виступати в ролі вкладників, кредиторів, покупців, а також виконувати функції будь-якого учасника інвестиційної діяльності;

конкурсна комісія – комісія, яку створено для проведення інвестиційних конкурсів;

об’єкти інвестування – будь-яке майно, у тому числі основні фонди і оборотні кошти в усіх галузях економіки, цінні папери (крім векселів), цільові грошові вклади, науково-технічна продукція, інтелектуальні цінності, інші об’єкти власності, а також майнові права;

суб’єкти (інвестори і учасники) інвестиційної діяльності – громадяни і юридичні особи України та іноземних держав, органи місцевого самоврядування, а також держави;

учасники інвестиційного конкурсу – фізичні і юридичні особи України, суб’єкти підприємницької діяльності та іноземних держав, що зареєстрували заяву на участь у інвестиційному конкурсі та подали відповідні документи;

організатор конкурсу – відділ інвестицій та муніципального розвитку виконавчого комітету Української міської ради. Організатор здійснює загальну координацію щодо розробки, оприлюднення, підготовки до інвестиційного конкурсу та укладення інвестиційних договорів.

2. Формування переліку об’єктів інвестування

2.1. Перелік об’єктів інвестування формується організатором конкурсу з пропозицій, наданих відділами виконавчого комітету Української міської ради.

2.2. Перелік об’єктів інвестування подається до розгляду та затверджується рішенням сесії Української міської ради, публікується у засобах масової інформації та розміщується на офіційному сайті міської ради або на інших ресурсах.

2.3. В разі необхідності проводиться коригування переліку об’єктів інвестування з обов’язковим його затвердженням рішенням сесії Української міської ради.

2.4. Об’єктами інвестування можуть бути:

– забудова окремих земельних ділянок з подальшою передачею новостворюваних об’єктів у власність відповідно до умов конкурсу;

– реконструкція будівель і споруд з подальшим вирішенням майново-правових питань та передачею новостворених об’єктів у власність відповідно до умов конкурсу;

– реставрація будівель і споруд з подальшим вирішенням майново-правових питань та передачею новостворених об’єктів у власність відповідно до умов конкурсу;

– капітальний ремонт будівель і споруд з подальшим вирішенням майново-правових питань та передачею новостворених об’єктів у власність відповідно до умов конкурсу;

–  об’єкти незавершеного будівництва, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Українка з подальшим вирішенням майново-правових питань та передачею новостворених об’єктів у власність відповідно до умов конкурсу;

– спорудження комунікацій та об’єктів інженерної і транспортної інфраструктури з подальшим вирішенням майново-правових питань та передачею новостворених об’єктів у власність відповідно до умов конкурсу;

– основні фонди комунальних та приватних підприємств;

– інші інвестиційно привабливі об’єкти.

 • Процедура підготовки та умови участі в інвестиційному конкурсі
 • Рішення про проведення інвестиційного конкурсу, визначення об’єкта/ів інвестування та затвердження умов інвестиційного конкурсу з визначенням дати, місця та часу проведення інвестиційного конкурсу приймається на черговому засіданні сесії Української міської ради;
  • Організатор конкурсу на підставі прийнятого рішення Української міської ради про проведення інвестиційного конкурсу готує та подає для розміщення в ЗМІ та на сайті Української міської ради оголошення, яке має містити наступну інформацію:
 • назву об’єкта інвестування, його місцезнаходження;
 • відомості про об’єкт інвестування (площа, цільове призначення та інше);
 • дата, час і місце проведення конкурсу;
 • кінцевий термін прийняття заяви на участь в конкурсі;
 • найменування, адреса, номер телефону, час роботи організатора конкурсу;
 • вимоги до учасників конкурсу;
 • обсяги робіт, що повинні бути профінансовані інвестором;
 • умови конкурсу, затверджені рішенням Української міської ради;
 • іншу інформацію.
  • Для участі в інвестиційному конкурсі до виконавчого комітету Української міської ради подаються такі документи:

• заява на участь у інвестиційному конкурсі встановленого зразка (додаток 1 до Положення). Заява готується у 3х примірниках, один екземпляр якої з присвоєним вхідним номером залишається в учасника конкурсу та є підтвердженням його участі в інвестиційному конкурсі;

До заяви на участь у конкурсі додаються, завірені належним чином копії документів:

• для фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності:

 • копія паспорту, що посвідчує особу учасника інвестиційного конкурсу;
 • копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера у Державному реєстрі платників податків та обов’язкових платежів;
 • довідка про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів;
 • витяг з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
 • дані щодо наявності досвіду і можливостей фінансового й організаційного забезпечення реалізації інвестиційних проектів.

• для юридичних осіб:

 • нотаріально посвідчені копії установчих документів, витяг з Єдиного

державного реєстру підприємств і організацій України. Засвідчені у встановленому порядку документи (витяг з торговельного, банківського або судового реєстру тощо), що підтверджують реєстрацію юридичної особи у країні її місцезнаходження – для нерезидентів.

 • дані, що підтверджують можливість учасника конкурсу забезпечити належне фінансування інвестиційної діяльності;
 • баланс підприємства – для резидентів;
 • звіт про фінансові результати – для резидентів;
 • звіт про рух грошових коштів – для резидентів (якщо підприємство відноситься до розряду великих підприємств);
 • звіт про власний капітал – для резидентів (якщо підприємство відноситься до розряду великих підприємств);
 • довідка державної податкової інспекції за місцем реєстрації учасника конкурсу про відсутність заборгованості перед бюджетом;
 • дані щодо наявності досвіду і можливостей фінансового й організаційного забезпечення реалізації інвестиційних проектів.

• пропозиція учасника інвестиційного конкурсу (додаток 2 до Положення) за підписом уповноваженої особи учасника конкурсу, прошита, пронумерована та скріплена печаткою надається в окремому запечатаному конверті з надписом «Пропозиція учасника інвестиційного конкурсу».

 • Учасник конкурсу має право відкликати свою пропозицію до останнього дня прийому заяв (включно), повідомивши про це письмово організатора конкурсу. Датою відкликання є дата реєстрації організатором письмового звернення учасника.
  • По завершенню терміну прийому заяв на участь у інвестиційному конкурсі організатор конкурсу протягом 3х робочих днів на основі поданих заяв  формує реєстр учасників конкурсу.
 • Порядок проведення та визначення переможця інвестиційного конкурсу
 • Для проведення інвестиційних конкурсів утворюється постійно діюча конкурсна комісія (далі – Комісія). Комісія є колегіальним органом, персональний склад якого затверджується рішенням сесії Української міської ради. До складу Комісії можуть входити члени виконавчого комітету Української міської ради, депутати Української міської ради та представники структурних підрозділів виконавчого комітету Української міської ради.
  • Засідання Комісії є правомочним у разі присутності 2/3 від її кількісного складу. Рішення Комісії приймається більшістю голосів від присутніх на засіданні членів комісії та оформлюється протоколом, який підписує голова, секретар та присутні члени Комісії. У разі рівної кількості голосів, голос голови Комісії є вирішальним.
  • У визначений день і годину на засіданні Комісії в присутності учасників конкурсу (або їхніх уповноважених представників за дорученням) розглядаються представлені секретарем заяви і розкриваються конверти із документами, що надійшли. Складається протокол, у якому фіксуються найменування учасників, їхні адреси, вхідні номери та дати реєстрації заяв на участь у інвестиційному конкурсі, інформація про наявність/відсутність усіх необхідних документів, передбачених умовами конкурсу, планові обсяги інвестицій.
  • Проведення інвестиційного конкурсу здійснюється за наявністю не менше як двох учасників. При наявності одного учасника, у разі відповідності його пропозиції кваліфікаційним вимогам, за рішенням Комісії його може бути визначено переможцем конкурсу.
  • До участі у конкурсі не допускається особа:

– визнана банкрутом або щодо якої порушена справа про банкрутство;

– що не надала відповідних документів, які підтверджують її фінансові можливості щодо забезпечення виконання конкурсних умов;

– знаходиться в стадії санації, ліквідації або реорганізації;

– майно якої (або значна його частина, що впливає на можливість виконання умов інвестиційного конкурсу) знаходиться в податковій заставі під арештом або має інші обтяження;

– має заборгованість по сплаті податків, зборів, інших обов’язкових платежів;

– щодо якої відкрито кримінальну справу.

 •  Переможцем конкурсу визнається учасник, пропозиції якого містять кращі умови за наступними критеріями:

– обсяг запропонованих інвестицій;

– розмір частки активів або площі, що переходить у власність територіальної громади в результаті реалізації інвестиційного проекту;

– розмір і види компенсації місту за соціальну, інженерну і транспортну інфраструктуру при реалізації інвестиційного проекту;

– кількість створюваних нових робочих місць;

– досвід роботи і репутація на вітчизняному і закордонному ринках;

– наявність фінансових засобів або доступ до кредитних ресурсів.

4.7. Після обговорення поданих пропозицій, члени Комісії шляхом голосування на закритому засіданні визначають переможця конкурсу. Результати голосування заносяться до протоколу. Члени Комісії, що не згідні з рішенням, мають право викласти в письмовому вигляді окрему думку. Протокол засідання Комісії озвучується присутнім учасникам інвестиційного конкурсу. Протокол засідання Комісії оприлюднюється на сайті Української міської ради.

4.8. Протокол засідання Комісії про визначення переможця інвестиційного конкурсу подається на затвердження сесії Української міської ради. Рішення про визначення переможця конкурсу набирає чинності після його затвердження рішенням сесії Української міської ради.

4.9. З переможцем конкурсу укладається інвестиційний договір.

4.10. Укладений інвестиційний договір подається на затвердження рішенням сесії Української міської ради.

4.11. Якщо переможець конкурсу відмовляється підписати інвестиційний договір, новим переможцем інвестиційного конкурсу визначається наступний по черговості учасник згідно результатів засідання Комісії з визначення переможця інвестиційного конкурсу.

4.12. Якщо жодна з поданих заяв не відповідає умовам конкурсу, то складається протокол про визнання конкурсу таким, який не відбувся. Після підписання Комісією протоколу про визнання конкурсу таким, що не відбувся, в разі необхідності на черговому засіданні сесії Української міської ради приймається рішення про повторне оголошення інвестиційного конкурсу з переглядом конкурсних умов.

 • Контроль за реалізацією інвестиційних проектів

5.1. Контроль за повною та своєчасною реалізацією інвестиційних проектів здійснює інвестор разом з Українською міською радою та її виконавчим комітетом.

5.2. Про хід реалізації інвестиційних проектів організатор конкурсу інформує на сесії Української міської ради двічі на рік.

 • Очікувані результати

Проведення інвестиційних конкурсів за цим Положенням дозволить:

 • створити сприятливі умов для залучення інвестицій;
 • врегулює питання залучення інвесторів та порядку проведення інвестиційних конкурсів;
 • забезпечить економічний і соціальний розвиток міста.

Секретар міської ради                                 Т.М.Кучер

Додаток 1

до Положення

Зразок заяви на участь у інвестиційному конкурсі

Секретарю Української міської ради

Кучер Т.М.

___________________________________

(назва юридичної особи або ПІБ ФОП)

Адреса місця знаходження та реквізити:

                                                                            ___________________________________

                                                                        Контактний телефон__________________

ЗАЯВА

            Просимо включити до реєстру учасників інвестиційного конкурсу __________________________________________________________________________

(назва інвестиційного конкурсу)

__________________________________________________________________________

(назва юридичної особи або ПІБ ФОП)

Разом з заявою подаємо документи відповідно до Положення про проведення інвестиційних конкурсів у м.Українка та запечатаний конверт з пропозицією учасника інвестиційного конкурсу.

З умовами інвестиційного конкурсу ознайомлені.   

___________________            ___________________                 ___ ____________ 20___ р.

(ПІБ)                                                     (підпис)     М.П.

Секретар міської ради                                                         Т.М. Кучер

Додаток 2

до Положення

Пропозиція учасника інвестиційного конкурсу

Назва інвестиційного проекту  
Назва інвестора  
Реквізити інвестора   Поштова адреса Телефон
Контактна особа Посада Прізвище, ім’я та по батькові Телефон
Стислий опис діяльності компанії напрямок діяльності, характеристика товарів або послуг, активи (кілька слів), чисельність персоналу, положення на ринку
Суть проекту  
Вид робіт (нове будівництво, реконструкція існуючого об’єкта, капітальний ремонт, інвестування в комунальне підприємство)  
Мета інвестиційного проекту (за принципом SMART: конкретна, вимірювана, можливо досягти, реалістична, вимірювана у часі)  
Планові обсяги інвестицій  
Джерела фінансування пряме інвестування/партнерство/повний продаж або інше
Планові розміри частки активів або площі, що перейдуть у власність  територіальної громади в результаті реалізації інвестиційного проекту  
Плановий розмір і вид компенсації місту за соціальну, інженерну і транспорту інфраструктуру при реалізації інвестиційного проекту  
Інформація про земельну ділянку або об’єкт комунального майна (за необхідності)  
Терміни реалізації інвестиційного проекту  
Термін окупності проекту (років)  
Кількість створених нових робочих місць  
Перелік можливих ризиків проекту (стисло)  
Додатки: Візуалізація проекту  

___________________            ___________________                 ___ ____________ 20___ р.

(ПІБ)                                                      (підпис)     М.П.

Секретар міської ради                                                         Т.М. Кучер


Додаток № 2

до рішення 61-ї сесії

Української міської ради

VIІ скликання від 11 липня 2019 р.

Склад конкурсної комісії з проведення інвестиційних конкурсів

Голова конкурсної комісії:

 1. Карасьов І.В. – заступник міського голови з виконавчої роботи.

Секретар конкурсної комісії:

 • Шевель І.В. – начальник відділу інвестицій та муніципального розвитку виконавчого комітету Української міської ради.

Члени конкурсної комісії:

 • Кучер Т.М. – секретар Української міської ради.
 • Бунь В.М. – перший заступник міського голови.
 • Скиба І.Ю. – голова постійної депутатської комісії з питань будівництва, транспорту, зв’язку, земельних відносин, та охорони навколишнього природного середовища (за згодою).
 • Огаркова С.В. – голова постійної депутатської комісії з питань планування, бюджету, фінансів, приватизації, об’єднання громад (за згодою).
 • Зінченко В.С. – голова постійної депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства, побутового, торгівельного обслуговування та громадського харчування (за згодою).
 • Плохута В.М. – голова постійної депутатської комісії з питань освіти, охорони здоров’я, культури, туризму, роботи з молоддю, фізкультури та спорту (за згодою).
 • Віннік М.Д. – голова постійної депутатської комісії з питань регламенту, депутатської діяльності, етики, законності, охорони громадського порядку, захисту прав і законних інтересів громадян, соціального захисту населення та антикорупційної діяльності (за згодою).
 • Ніколаєва І.Б. – головний бухгалтер виконавчого комітету Української міської ради.
 • Лугина А.С. – головний спеціаліст відділу архітектурно-будівельного контролю виконавчого комітету Української міської ради.
 • Демчук Д.Р. – головний спеціаліст земельного відділу виконавчого комітету Української міської ради.
 • Говдь О.М. – начальник відділу капітального будівництва, житлово-комунального господарства та комунальної власності виконавчого комітету Української міської ради.
 • Лукашук О.М. – начальник юридичного відділу виконавчого комітету Української міської ради.

Секретар міської ради                                             Т.М. Кучер

                   УКРАЇНСЬКА МІСЬКА РАДА

                   шістдесят перша сесія сьомого скликання

                  РІШЕННЯ                            

11 липня  2019 року                                             м. Українка

Про прийняття до комунальної власності

територіальної громади м. Українка мереж

зовнішнього освітлення першого пускового комплексу

(секція «А») об`єкта «Будівництво багатофункціонального

житлового комплексу в місті Українка на земельній ділянці,

площею 1,0846 га, в районі вулиці Соснової на території

Української міської ради Обухівського району Київської

області», поштова адреса: м. Українка, вул. Соснова, 9

з метою подальшої передачі обслуговуючій

організації на утримання та обслуговування            

Розглянувши лист ТОВ «УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УКРЖИТЛОІНВЕСТ» вих. № 40 від 09.07.2019 р. (вх. № 1557/0/1-19 від 10.07.2019р.) щодо прийняття до комунальної власності громади м. Українка мереж зовнішнього освітлення першого пускового комплексу (секція «А») об`єкта «Будівництво багатофункціонального житлового комплексу в місті Українка на земельній ділянці, площею 1,0846 га, в районі вулиці Соснової на території Української міської ради Обухівського району Київської області», поштова адреса: м. Українка, вул. Соснова, 9 з метою подальшої передачі обслуговуючій організації на утримання та обслуговування,   керуючись ст.ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

УКРАЇНСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

                1. Прийняти безоплатно у власність територіальної громади м. Українка від ТОВ «УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УКРЖИТЛОІНВЕСТ» з подальшою передачею обслуговуючій організації на утримання та обслуговування мережі зовнішнього освітлення першого пускового комплексу (секція «А») об`єкта «Будівництво багатофункціонального житлового комплексу в місті Українка на земельній ділянці, площею 1,0846 га, в районі вулиці Соснової на території Української міської ради Обухівського району Київської області», поштова адреса: м. Українка, вул. Соснова, 9, первісною вартістю  264 966,41 грн. (двісті шістдесят чотири тисячі дев`ятсот шістдесят шість гривень 41 коп) з ПДВ.

2. Приймання-передачу мереж, зазначених в пункті 1 цього рішення, здійснити згідно з вимогами чинного законодавства та за умови влаштування окремого лічильника електричної енергії, а також наявності гарантії на обладнання.

            3. Направити дане рішення ТОВ «УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УКРЖИТЛОІНВЕСТ» та до бухгалтерії виконавчого комітету Української міської ради.

            4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, побутового, торгівельного обслуговування та громадського харчування.

Секретар міської ради                                Т. М. Кучер

УКРАЇНСЬКА МІСЬКА РАДА

           шістдесят перша сесія сьомого скликання

                РІШЕННЯ                                                                                               

11 липня  2019 року                                                  м. Українка

Про внесення змін до програми розвитку

соціальної та інженерно-транспортної

інфраструктури в м. Українка на 2019 рік

Розглянувши пропозиції постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, побутового, торгівельного обслуговування та громадського харчування щодо внесення змін до «Програми соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури в м. Українка на 2019 рік» затвердженої рішенням 52 сесії Української міської ради VIІ скликання від 20.12.2018 року, з урахуванням рішення Обухівської районної ради від 15.03.2019 № 981.38. VII, керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України,

УКРАЇНСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА

 1. Внести зміни до програми розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури в м. Українка на 2019 рік із змінами внесеними рішенням сесії міської ради від 24.01.2019 № 53-VІІ, від 28.02.2019 № 55-VІІ, від 14.03.2019 № 56-VІІ, від 11.04.2019 № 57-VІІ, від 16.05.2019  № 58-VІІ, від 20.06.2019  № 60-VІІ, виклавши її в новій редакції згідно з додатком до цього рішення.
 • Контроль за виконанням рішення покласти на постійну  комісію з питань житлово-комунального господарства, побутового, торгівельного обслуговування та громадського харчування Української міської ради.

Секретар міської ради                                                         Т.М. Кучер

Котлінська 20682

Затверджено

рішенням 61-ї сесії

Української міської ради VІI скликання

від 11 липня  2019р.

                                         П Р О Г Р А М А    
  розвитку соціальної та інженерно-транспортної        інфраструктури    
                 по Українській міській раді на 2019 рік        
Назва заходу Термін виконання Сума (грн.)
1 2 3 4
І Капітальний ремонт, реконструкція об”єктів житлово-комунального господарства   3 264 400
1 Капітальний ремонт аварійних ліфтів в житловому будинку по вул. Будівельників,12, 13, 1, 2 під’їзд січень-грудень 270 900
2 Капітальний ремонт покрівель житлових будинків за адресою Юності,11, Юності, 15, пр. Дніпровський,12  в м. Українка січень-грудень 813 800
3 Реконструкція житлових будинків м. Українка (фінансування заходів міської Програми «Реалізація енергоефективних заходів у житлових багатоквартирних будинках міста Українка на 2018-2020 роки» січень-грудень 1 000 000
4 Капітальний ремонт цоколю житлового будинку по Дніпровському,6 та 10 в м. Українка травень-грудень 179 700
5 Капітальний ремонт системи гарячого водопостачання із заміною бойлерів в житлових будинках м. Українка червень-грудень 500 000
6 Капітальний ремонт аварійних балконів житлових будинків в м. Українка червень-грудень 200 000
  Капітальний ремонт ділянки теплотраси від житлового будинку по вул. Будівельників,14 до житлового будинку по вул. Будівельників,12 з улаштуванням поворотного колодязя липень-грудень 300 000
ІІ Розвиток дорожнього господарства   450 000
1 Розробка проектної документації на капітальний ремонт доріг, тротуарів січень-грудень 85 000
2 Розробка проектної документації на капітальний ремонт покриття проїзної частини проїзду по вул. Б. Хмельницького квітень-грудень 65 000
3 Реконструкція пішохідних доріжок у сквері між житловими будинками по вул. Енергетиків,6 та вул. Енергетиків,8 із укладанням тротуарної плитки (завершення робіт) січень-травень 300 000
ІІІ Будівництво, капітальний ремонт, реконструкція об’єктів соціально-культурної сфери   26 206 708
1 Придбання обладнання та меблів для міської ради (комп’ютерна техніка) січень-грудень 400 000
2 Придбання легкового автомобіля для міської ради січень-грудень 564 000
3 Придбання обладнання та меблів для дитячих садків (комп’ютерна техніка, шафи, столи) січень-грудень  91 900
4 Розробка проектної документації на капітальний ремонт системи теплопостачання із встановленням автоматизованого пристрою теплоспоживання в будівлі дитячого садочка-початкової школи за адресою вул. Юності,3 в м. Українка червень-грудень 8 100
5 Капітальний ремонт глядацького залу ПК «Енергетик» за адресою: пр. Дніпровський, 15-А в м. Українка Обухівського району Київської області ( в т.ч. субвенція з районного бюджету – 1 200 000 грн.). лютий-грудень 7 225 500
6 Придбання пам’ятника Т.Г. Шевченку січень-грудень 250 000
7 Капітальний ремонт огорожі на території ЗОШ № 1 в м. Українка Обухівського району Київської області червень-грудень 260 000
8 Співфінансування Грантового контракту в рамках реалізації Проекту Європейської Комісії “Встановлення системи автоматизованого моніторингу енергоресурсів в бюджетних установах міста та термомодернізація будівель ПК “Енергетик” та СК “Енергетик” з використанням джерел відновлювальної енергії” січень-грудень 2 300 000
9 Добудова (реконструкція) до ЗОШ №1 по вул. Юності в м. Українка  (співфінансування) січень-грудень 3 131 371
10 Реконструкція будівлі дитячого садочка-початкової школи по вул. Юності, 3 в м. Українка Обухівського району Київської області (співфінансування) січень-грудень 2 025 600
11 Розробка проектної документації на будівництво дитячого садка в м. Українка Обухівського району Київської області (завершення робіт) січень-грудень 1 014 000
12 Придбання кондиціонерів для спортивного залу (зелений зал)  м. Українка січень-грудень 21 800
13 Придбання для СК «Енергетик» пилососа, фотоапарата, тренажерів, світильників на освітлення ролердрому, шафи металеві, комплект мячів бочча. березень-грудень 335 200
14 Реконструкція міського стадіону на набережній р. Дніпро в м. Українка Обухівського району Київської області січень-грудень 4 900 000
15 Розробка проектної документації на електропостачання об’єкту будівництва «Добудова до ЗОШ № 1 (реконструкція) по вул. Юності, 7 в м. Українка Обухівського району Київської області» січень-грудень 51 000
16 Виготовлення проектно-кошторисної документації з облаштуванням парку по вул. Юності в м. Українка Обухівського району Київської області (субвенція з державного бюджету) січень-грудень 80 000
17 Капітальний ремонт футбольного поля по
вул. Будівельників, 13 із влаштуванням огородження та покриття в м. Українка Обухівського району Київської області (субвенція з державного бюджету)
січень-грудень 487 000
18 Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Київська м. Українка Обухівського району Київської області (субвенція з державного бюджету) січень-грудень 299 000
19 Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Юності м. Українка Обухівського району Київської області (субвенція з державного бюджету) січень-грудень 276 000
20 Придбання та укладання покриття для майданчика з вуличними тренажерами по вулиці Будівельників будинок 11 міста Українка Київської області (субвенція з державного бюджету) січень-грудень 46 500
21 Капітальний ремонт дитячого майданчика по вулиці Будівельників будинок 11 міста Українка Київської області березень-грудень 370 000
22 Придбання та встановлення дитячого інклюзивного майданчика міста Українка Київської області березень-грудень 190 000
23 Придбання та укладання покриття для майданчика з вуличними тренажерами по вулиці Будівельників будинок 11 м. Українка Київської області (субвенція з державного бюджету) березень-грудень 15 500
24 Виготовлення проектної документації на будівництво водно-спортивної бази по вул. Загребельна в м. Українка березень-грудень 250 000
25 Розробка проектної документації на будівництво м’ясо – молочного ринку в м. Українка Обухівського району Київської області (завершення робіт) березень-грудень 56 000
26 Розробка проектної документації на реконструкцію мереж електропостачання із розподілом по будинкового комерційного обліку споживання електричної енергії в житлових будинках по вул. Будівельників,12,13 та 14 березень-грудень 150 000
27 Капітальний ремонт існуючого приміщення ЗОШ № 1 за адресою: вул. Юності, 7 в м. Українка Обухівського району Київської області. (співфінансування) квітень-грудень 987 737
28 Виготовлення проектно-кошторисної документації з облаштуванням парку на набережній м. Українка Обухівського району Київської області квітень-грудень 80 000
29 Придбання та укладання покриття для майданчика з вуличними тренажерами по вулиці Будівельників будинок 11 міста Українка Київської області (кошти міської ради) червень-грудень 5 000
30 Придбання та встановлення спортивного майданчика на набережній міста Українка Обухівського району Київської області (субвенція з державного бюджету) липень-грудень 335 500
  ВСЬОГО:   29 921 108
       
  Перший заступник міського голови Бунь В.М.  

УКРАЇНСЬКА МІСЬКА РАДА

            шістдесят перша сесія сьомого скликання

                РІШЕННЯ                                                                                               

11 липня  2019 року    м. Українка

Про внесення змін до міської програми розвитку

житлово-комунального господарства м. Українка на 2019  рік

     Розглянувши пропозиції постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, побутового, торгівельного обслуговування та громадського харчування щодо внесення змін до «Програми розвитку житлово-комунального господарства м. Українка на 2019  рік» затвердженої рішенням 52 сесії Української міської ради VIІ скликання від 20.12.2018 року, керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України,

УКРАЇНСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

 1. Внести зміни до програми розвитку житлово-комунального господарства м. Українка на 2019  рік із змінами внесеними рішенням сесії міської ради від 28.02.2019 № 55-VІІ, від 20.06.2019 № 55-VІІ, виклавши її в новій редакції згідно з додатком до цього рішення.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну  комісію з питань житлово-комунального господарства, побутового, торгівельного обслуговування та громадського харчування Української міської ради.

Секретар міської ради                                                     Т.М. Кучер

Котлінська 20682

Затверджено

рішенням 61-ї сесії

Української міської ради VІI скликання

від 11 липня  2019р.

                                  П Р О Г Р А М А  
розвитку житлово-комунального господарства по Українській міській раді  на  2019 рік

Житлово-комунальне господарство – це важлива соціальна галузь, яка забезпечує населення, підприємства та організації необхідними житлово-комунальними послугами, суттєво впливає на розвиток економічних взаємовідносин у місті. На сьогоднішній день житлово-комунальне господарство є найбільш технічно відсталою галуззю економіки з багатьма проблемами.

  Враховуючи суспільно-політичну значимість стану житлово-комунального господарства у житті та побуті населення міста, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним Кодексом України, Законами України «Про житлово-комунальні послуги», «Про благоустрій населених пунктів» розроблено дану Програму.

На території Української міської ради налічується 60 багатоквартирних житлових будинків, з них:

– 44 комунальної власності;

– 10 об`єднань співвласників багатоквартирних будинків;

– 4 житлово-будівельних кооперативів;

– 2 колективів індивідуальних забудовників.

На території Української міської ради працює 2 міських комунальних підприємства та 5  підприємств іншої форми власності, діяльність яких спрямована на обслуговування житлового фонду міста, забезпечення благоустрою вулиць, місць громадського користування, обслуговування комунікацій.

Мета Програми полягає у реалізації комплексу заходів,  спрямованих  на підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства та забезпечення сталого розвитку для задоволення потреб населення, підвищення рівня благоустрою міста за рахунок належного утримання об’єктів благоустрою, проведення їх поточного та капітального ремонтів та виконання інших заходів, передбачених Програмою.

Основні цілі Програми:

–  технічне переоснащення житлово-комунального господарства;

– задоволення потреб всіх споживачів у економічно доступних житлово-комунальних послугах належного рівня та якості, що відповідає вимогам державних стандартів;

– створення умов для сталої, ефективної роботи та розвитку житлово-комунального господарства;

– покращення екологічного стану та забезпечення безпеки життєдіяльності населення.

Основні завдання Програми:

– технічне переоснащення житлово-комунального господарства;

– скорочення питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів на виробництво послуг;

– поточний ремонт внутрішньо-будинкових мереж;

– утримання мереж зовнішнього освітлення;

– утримання ліфтового господарства;

– поточний ремонт доріг та тротуарів;

– благоустрій території;

– поводження з твердими побутовими відходами.

Очікувані результати від реалізації Програми:

– забезпечення населення житлово-комунальними послугами належної якості;

– покращення технічного стану будинків та умов проживання у них;

– покращення екологічного та санітарного стану ;

 – підвищення надійності та якості енергозабезпечення;

 – забезпечення сталої та ефективної роботи підприємств галузі житлово-комунального  господарства;

– забезпечення якісного вуличного освітлення;

– належне утримання місць загального користування;

– ремонт та обслуговування дорожнього господарства;

– утримання території відповідно до вимог природоохоронного господарства.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету.

№ з/п Назва заходу Термін виконання Сума тис. грн.
І Розвиток житлово-комунального господарства міста за рахунок загального фонду бюджету   4 230 000
1 Поточний ремонт, повірка, заміна лічильників електричної енергії в щитових житлових будинків м. Українка січень-грудень 200 000
2 Поточний ремонт мережі освітлення місць загального користування із заміною світильників, елементів освітлення на світлодіодні. січень-грудень 150 000
3 Поточний ремонт мереж теплопостачання та гарячого водопостачання житлових будинків із частковою заміною запірної арматури, ділянок трубопроводів та теплоізоляцією трубопроводів в м. Українка січень-грудень 340 000
4 Технічне та експертне обстеження ліфтів в житлових будинках м. Українка січень-грудень 100 000
5 Поточний ремонт мереж електропостачання житлових будинків              м. Українка. січень-грудень 90 000
6 Поточний ремонт системи гарячого водопостачання в житлових будинках               м. Українка із заміною циркуляційних насосів. січень-грудень 100 000
7 Поточний ремонт системи каналізації житлових будинків м. Українка. січень-грудень 56 000
8 Поточний ремонт, встановлення насосного обладнання в житлових будинках м. Українка січень-грудень 94 000
9 Реалізація заходів «Громадський бюджет» в житлових будинках м. Українка січень-грудень 3 000 000
10 Придбання поштових скриньок для встановлення в житлових будинках м. Українка червень-грудень 100 000
ІІ Благоустрій міста   11 109 600
1 Поточний ремонт, бетонування та огородження майданчиків для збору ТПВ в м. Українка березень-грудень   150 000
2 Поточний (ямковий) ремонт доріг та тротуарів в м. Українка та с. Плюти березень-грудень 390 000
3 Предмети, матеріали (асфальтобетонна суміш, пісок, вапно, малі архітектурні споруди) лютий-грудень 199 000
4 Послуги із обслуговування мереж вуличного освітлення січень-грудень 1 008 700
5 Водопостачання кладовища березень-грудень 15 000
6 Освітлення міста (електрична енергія) січень-грудень 1 200 000
7 Послуги з прибирання та підмітання вулиць (прибирання території міста вручну двірниками) січень-грудень   5 320 400
8 Послуги з прибирання та підмітання вулиць (прибирання снігу і посипка піщано-сольовою сумішшю доріг та тротуарів) січень-грудень 959 700
9 Поточний ремонт дитячих та спортивних майданчиків із заміною частини конструкцій в м. Українка березень-грудень 200 000
10 Послуги із утилізації відпрацьованих ртутних та люмінесцентних ламп січень-грудень 10 000
11 Послуги із встановлення Новорічної ялинки грудень 50 000
12 Послуги із захоронення невпізнаних, одиноких осіб січень-грудень 10 000
13 Облаштування малих архітектурних споруд (заміна секцій огородження) біля житлових будинків на території м. Українка березень-грудень 200 000
14 Прибирання території міського пляжу на р. Дніпро в м. Українка липень-грудень 70 000
15 Облаштування малих архітектурних споруд на території м. Українка (заміна лавок) червень-грудень 175 000
16 Послуги з обслуговування, чистки водозбірників ливневої каналізації березень-грудень 200 000
17 Послуги з вилову безпритульних собак з подальшою стерилізацією, післяопераційною перетримкою, вакцинацією та поверненням на попереднє місце перебування січень-грудень 100 000
18 Поточний ремонт системи відеоспостереження (мережі) «Безпечне місто» лютий-грудень 199 400
19 Технічне обслуговування обладнання зв’язку, електронного й оптичного устаткування лютий-грудень 144 400
20 Облаштування майданчика на території м. Українка для вигулу собак червень-грудень 318 000
21 Поточний ремонт контейнерів для збору побутових відходів червень-грудень 90 000
22 Поточний ремонт дощової каналізації в м. Українка липень-грудень 100 000
  Всього 15 139 600

            Перший заступник міського голови                                           Бунь В.М.

УКРАЇНСЬКА МІСЬКА РАДА

Шістдесят перша сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ

11 липня 2019 року                                       м. Українка

Про затвердження додатку до протоколу від 10.07.2019 року про надання матеріальної допомоги громадянам міста

Заслухавши інформацію голови постійної комісії з питань регламенту, депутатської діяльності, етики, законності, охорони громадського порядку, захисту прав і законних інтересів громадян, соціального захисту населення та антикорупційної діяльності, голови постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів, цін та приватизації, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

УКРАЇНСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити додаток до протоколу від 10.07.2019 року засідання постійної комісії з питань регламенту, депутатської діяльності, етики, законності, охорони громадського порядку, захисту прав і законних інтересів громадян, соціального захисту населення та антикорупційної діяльності.
 2. Надати матеріальну допомогу громадянам міста згідно з протоколом від 10.07.2019 року.
 3. Доручити виконавчому комітету Української міської ради підготувати розпорядження про надання матеріальної допомоги громадянам міста згідно з протоколом від 10.07.2019 року.

Секретар міської ради                                                                       Т. М. Кучер

Іващенко 2-01-78